sosan

 
AMBULANCE

O firmě

K poskytování zdravotnických služeb je nezbytné disponovat platnou registrací, vydanou příslušným Krajským úřadem.
Pro naše klienty jsou důležité následující informace:
 

OBCHODNÍ NÁZEV:   SOSAN – soukromá sanita
POSKYTOVATEL:   Jakub Hubálek
SÍDLO:   Kosmická 752/31, Praha 4 – Háje, 149 00
IČ:   71162933
IČZ:   04881000
BANKOVNÍ SPOJENÍ:   1285816015/3030  Air Bank
REGISTRACE:   MHMP/24386/03/REG21 - národní registr zdravotnických služeb
VYDAL:   Magistrát hlavního města Prahy
ZDRAVOTNÍ PÉČE:   Přeprava pacientů neodkladné péče, zdravotnická dopravní služba
ODBORNÝ ZÁSTUPCE:   MUDr. Petr Přikryl